mi obavljamo sledeće

USLUGE

- Košenje zelenih površina, traktorom, kosačicom, trimerom

Uredjenje travnjaka i zelenih površina je jedna od naših primarnih delatnosti.

Sa dugogodišnjim iskustvom u održavanju travnjaka i svih vrsta zelenih površina, naša firma predstavlja visokostručan pristup urednjenja vaše zelene površine.
Kao jedan od dokaza kvaliteta u obavljanju poslova iz naše delatnosti je i veliki broj zadovoljnih klijenata.

02. usluga

Orezivanje i obaranje stabala, sa zemlje ili iz korpe

Jedna od naših takodje primarnih delatnosti je sečenje drveća, orezivanje i obradjivanje krošnji.

Najčešće se vrši na lokacijama gde su grane ili cela krošnja zahvatila elektro/telefonske vodove, na mestima gde smeta delovima stambenih objekata ili u situacijama gde je mesto na koje stablo mora pasti unapred odredjeno stanjem na lokaciji. Akcenat stavljamo takodje na kvalitetno održavanje stabala. Prolećno orezivanje i redovna mineralna prihrana, zaštitu od parazita, gljivičnih i oštećenja izazvanih insektima.

- Čišćenje snega i kompletna usluga zimske službe

U današnjem modernom vremenu, uklanjanje snega sa dvorišnih staza, kolskih prilaza garažama kao i drugih lokacija, iziskuje dragoceno vreme, koje savremenom poslovnom čoveku uvek nedostaje. 

Primenom savremenih sredstava, alata i opreme, naše ekipe brzo, pravovremeno i efikasno uklanjaju sneg sa vaših staza, prilaznih i drugih puteva, kao i sa svih površina koje su namenjene za nesmetan prolazak. Naša stručna služba u dogovoru sa klijentom, organizuje prevoz sakupljenog snega i leda na udaljenu lokaciju. Pozitivno smo orejntisani za unapred dogovorenu saradnju, kako bi u slučaju vremenskih neprilika naša služba intrvenisala u dogovorenom roku i predvidjenim uslovima.

OPŠTA PONUDA USLUGA:

Kompletna ponuda naših delatnosti

- Košenje zelenih površina, traktorom, kosačicom, trimerom

- Čišćenje snega i kompletna usluga zimske službe

- Postavljane tepih travnjaka

- Uklanjanje i odvoženje svih vrsta biološkog otpada

- Orezivanje i obaranje stabala, sa zemlje ili iz korpe

- Freziranje i tarupiranje zemljanih površina

- Uređenje zelenih površina, pejzažna arhitektura

- Čišćenje, usisavanje i odvoženje lišća

- Orezivanje živica i žive ograde

- Industrijsko čišćenje, odmašćivanje hala, čišćenje fabrika

- Pranje betonskih površina i behatona rotacionim četkama

- Spremanje travnjaka za zimsku sezonu

Scroll to Top